Gårdarna

Gårdarna i Restad By

de 10 separat utskiftade gårdarna

Här nedan visas de tio gårdarna på kartan. Kartan går att dra, zooma och klicka på så att en bild på respektive gård blir synlig.

.Man kan till och med ta den lilla gubben uppe till vänster och ställa honom utmed stora vägen för att få se hur det ser ut i verkligheten.

Denna teknik är för avancerad för vår webmaster, så här har MJSD AB hjälp till. Tack.

Nedanför finns ett galleri med bilder på gårdarna, där man kan klicka och få upp större bilder

De tio gårdarna har 10 st gamla samfälligheter som förvaltas gemensamt. För detta hålls normalt en bystämma varje år.

Årets stämma avhölls den 16 februari. Protokoll finns om ni klickar här.

Copyright  ©  All Rights Reserved