Vägen

Restad Vägsamfällighet e775

Numera Gemensamhetsanläggning Restad GA:4

Nu är det vinterväg igen.

Sommarväglag är trevligt, men kör sakta i kurvorna, de är snygga men farliga.

Här går det undan i svängarna, känner ni igen kurvan?

Årsmötet har avhållits.

Ny styrelse finns nu under sin knapp.

 

Protokoll och årsberättelse finns nu under knappen "senaste årsmöte"

 

Ny matrikel för 2017 finns nu under gröna knappen till vänster

Nyheter

 

2017-01-24

Årets totala moms är 26.794 kr. Momspliktiga medlemmar har rätt att dra av sin andel av detta i deklarationen.

 

2016-04-04

Nu finns protokoll m.m. utlagt under knappen senaste årsmöte.

 

2016-03-30 Nya styrelsen konsoliderad.

se under knappen styrelse.

Matrikeln är också uppdaterad. Nu framgår också hur ditt procenttal reduceras tack vare nyinflyttning.

 

2016-03-17 Årsmöte i Bergsmansgården

Nya personer i styrelsen, ny knapp på websidan och lite annat. Protokoll kommer snart på knappen ovan

 

2016

Nytt verksamhetsår för vägföreningen.

Styrelsen samanträder den 28 januari, då även valberedningen kallas.

Årsmötet är i år planerat till den 17 mars klockan 19 i Bergsmansgården

 

2015-05-05

Näringsidkare som har andelar i vägföreningen kan dra av sin andel av föreningens moms.

Totalsumman för 2014 var 26.156 kr

 

2015-04-16

Protokoll och andra handlingar samt aktuell matrikel finns nu utlagda på knapparna här till vänster.

 

2015-01-20

Nu finns nya sandlådor på plats i backen på Kalkbruksvägen. Vi och våra entreprenörer gör vad vi kan för att vägen ska vara lättframkomlig, men i vissa lägen är vägen igensnöad eller isig, det är faktiskt naturens krafter, och dom rår inte ens styrelsen på ....

 

2014-12-06

Nu är i stort sett all grävning i vägen avslutad och det mesta av återställningen är klar. Med något mindre undantag har entreprenörerna skött sig mycket bra, i vissa fall är vägen bättre än innan grävningen.

På sträckan för bredbandsgrävningen återstår den slutliga utfyllnaden av vägkanten där grävningen skett, men där har vi kommit överens med entreprenören att vänta med det till tidig vär för att få ett mera hållbart resultat.

Vi kommer säkert att få vissa sättningar i efterhand men det får då åtgärdas av entreprenören enligt det avtal som vi har.

 

2014-08-25

Denna vecka startar grävning av fiberkablar i hela Rödbrinksområdet.

Vår vägförening berörs med ett kabeldike från Restadvägen och in på dom delar som inte omfattas av de två nya vatten/avlopps-systemen. I dessa förläggningar kommer naturligtvis bredbandet att inkluderas i grävningen. Information ska ha delats ut till alla berörda hushåll.

 

2014-07-02

Grävning för vatten, avlopp och bredband till ett antal fastigheter längs Kalkbruksvägen kommer att påbörjas vecka 28. Information går ut på flera kanaler, men informationsbaldet finns här. Infoblad

 

2014-04-25

Vi hälsar våra nya medlemmar Monika och Anders Ringdahl välkomna till vår förening. Det blir mycket spännande att se ert hus växa upp på den fina tomten.

 

2014-04-09

Den nya styrelsen har nu sammanträtt första gången och konsoliderat sig. Till kassör omvaldes Lars Johansson och till sekreterare valdes Rikard Öster. Styrelsen bestämde också arbetsdagar enligt rutaan till vänster.

 

2014-04-02

Debiteringsbrev går nu ut till alla fastighetsägare. Debiteringslängden för 2014 finns nu utlagd under knappen "Matrikel" här till vänster. Vi ser fram mot en snabb betalning, för som ni sett har vi redan köpt grus för ganska stora pengar.

 

2014-03-20

Årets föreningsstämma har avhållits i Bergsmansgården. Stämningen var som vanligt god, liksom smörgåstårtan.

Protokoll m.m. kommer fram om ni trycker på den gula knappen till vänster.

 

2014-02-27

Styrelsemöte som förberedelse till årsmötet. Aktiviteter för den kommande arbetsdagen i början på april gicks igenom. Information om dagen kommer här på hemsidan.

 

2014-02-09

Momskostnader för vägföreningen var under 2013 sammanlagt 24.772 kr.

Du som har momspliktig rörelse kan göra avdrag för din del. Multiplicera beloppet med ditt andelstal och ta med det i momsdeklarationen.

 

2014-01-29

Ordinarie styrelsemöte där 2013 års ekonomi gicks igenom och budgetförslag för 2014 togs fram. OBS ni som inte betalt hela avgiften för 2013 ombedes göra detta omgående.

Klagomål från sophämtningen (SITA) behandlades.

En grov 3-årsplan har tagits fram av arbetsgruppen. Styrelsen är enigt positiv, men ärendet ska tas upp på årsmötet.

En arbetsdag på vägen planeras till början på april. Kallelse kommer här på hemsidan.

Planeringen av årsmötet gicks igenom. Kallelse på papper kommer.

 

2014-01-10

I dag blev potthålen i vägen lagade, inte på grund av klagomålsmail den 31/12 kl 23.45, men ändå behövdes det.

Den tuffa arbetsstyrkan som trotsade dåligt väder var Lasse, Lasse och Christer Eugen.

 

2013-06-25

Bredband till fastigheter utmed vägen projekteras. Vägföreningens styrelse ställer sig positiv till en sådan förläggning, men vägföreningen ska självklart hållas skadeslös för eventuella vägproblem såväl nu som i framtiden. Ett skrivet svar har skickats till projektet.

 

2013-05-23

Konstituerande möte med nya styrelsen. Rollerna framgår om du trycker på "styrelse".

Ekonomin är nu ansträngd, men vägen är ordentligt grusad och utdebiterade pengar fyller upp underskottet när de kommer in.

Dokumentation av den nya förrättningen liksom det nya andelstalet för Restad 1:2 är nu klar och förvaras av styrelsen.

Nästa ordinarie möte blir den 16 september kl 19.

 

2013-04-08

Protokoll och övriga handlingar samt namn på nya styrelsen finns nu på sina knappar här till vänster.

 

2013-03-19

Årsmötet har avhållits i god ordning. Protokoll m.m. kommer så snart det är justerat.

Vår miljö är faktiskt snygg även i höstdimma.

Här en bild från kurvan vid Klinttorp.

Copyright © All Rights Reserved